TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

 

Tämä on Ecoskin Porvoo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 9.11.2022.

 

1. Rekisterinpitäjä

Ecoskin Porvoo Oy

Mannerheiminkatu 1 

06100 Porvoo

040 763 3697

www.ecoskin.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Johanna Karvonen 

[email protected]

 

3. Rekisterin nimi

Ecoskin Porvoo Oy:n verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri.

 

 4. Rekisterin käyttötarkoitus

Ecoskin Porvoo Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi, asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, palveluistamme kertominen sekä verkkokaupan kehittäminen ja hallinnointi. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, markkinoinnillisiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

 

5. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on ostanut tuotteita Ecoskin Porvoo Oy:n verkkokaupasta (www.ecoskin.fi) rekisteröityneenä tai rekisteröitymättömänä asiakkaana. Hän on voinut vapaaehtoisesti liittyä postituslistalle verkkosivustolla tai verkkokauppaostoksen yhteydessä.

 

6. Rekisteri sisältää enintään seuraavat tiedot:

Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tiedot tilauksesta. Rekisterissä on vain ne tiedot, jotka henkilö itse on Ecoskinille luovuttanut.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ecoskin Porvoo Oy:n rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).